Biocentrismen erbjuder en förklaringsmodell som placerar liv och medvetande i centrum av universums existens, hellre än att se dem som slumpmässiga företeelser. Enligt denna teori finns ingen fysisk verklighet alls utanför den medvetna betraktaren.

NYHET, JUNI 2017: Genom djupgående motiveringar och logiska argument erbjuder Robert Lanza svar på några av den moderna vetenskapens största mysterier, såsom universums uppkomst, observatörens betydelse, medvetandets natur och funktion, och varför fysikens lagar tillsynes är perfekt anpassade för att främja liv. Slutligen berör han den stora frågan: vad är döden?


ROBERT LANZA

har utforskat naturvetenskapen i över fyrtio år, och han anses som en av världens främsta forskare. Han är för närvarande vetenskaplig chef vid Advanced Cell Technology och biträdande professor vid Wake Forest University School of Medicine. Lanza har tillsammans med Bob Berman, den mest lästa astronomen i världen, tagit fram biocentrismen – en revolutionerande ny bild av universum.

 


 

OM HÖGKÄNSLIGHET I RELATIONER

Elaine Arons fjärde bok på svenska handlar om hur högkänslighet kommer till uttryck i en kärleksrelation. Forskningen visar att högkänsliga lätt blir uttråkade i relationer om de inte stimuleras på en djup, inre nivå. Hur kombinera denna både starka och sköra egenskap med ett lyckligt partnerskap?

hspinlove_webbsidan
NYHET, SEPTEMBER 2016: En tendens att bearbeta intryck djupt och noggrant medför ofta ett stort behov av ensamtid för att förhindra att bli överväldigad – och en särskild uppmärksamhet på subtila detaljer kan medföra att man kommunicerar på ett lite underfundigt sätt. Genom ökad förståelse för sitt eller sin partners personlighetsdrag kan man undvika de vanliga fallgroparna och hitta ett bättre sätt att leva och älska.


ELAINE N. ARON

är amerikansk forskare och psykoterapeut. Hennes studier om högkänslighet eller “sensory processing sensitivity” som är den vetenskapliga termen, har fått stor uppmärksamhet i många länder. Hennes man Arthur Aron är en av världens främsta forskare inom relationspsykologi. Han har speciellt uppmärksammats för sina “36 frågor som främjar intimitet”. Boken Den högkänsliga människan & kärleken är till stor del ett resultat av parets gemensamma forskning.