av Elaine N. Aron

Har du en levande fantasi och livliga drömmar? Är ensamtid varje dag lika väsentlig för dig som mat och vatten? Är du ”för blyg” eller ”för känslig” enligt andra? Gör oväsen och oordning att du snabbt blir överväldigad? Om dina svar är ja, kanske du är en högkänslig person.

De flesta av oss känner oss överstimulerade emellanåt men för den högkänsliga personen är det ett sätt att leva. I den här banbrytande boken visar Elaine Aron, psykolog, forskare och själv högkänslig, hur du kan identifiera detta personlighetsdrag hos dig själv och göra det bästa av det i olika situationer. Utifrån omfattande forskning och hundratals intervjuer visar hon dig hur du bättre kan förstå dig själv och ditt personlighetsdrag, och därmed skapa ett fullare och rikare liv.

I boken hittar du självbedömningstester som hjälper dig att identifiera de områden där du är högkänslig, tips på hur du i ett positivt ljus kan rama in dina erfarenheter och därigenom nå större självkänsla, insikter om hur högkänslighet påverkar både arbetsliv och personliga förhållanden, tips på hur du kan hantera överstimulering, information om medicinering, tekniker för att berika själ och ande, och mycket mer.

”Elaine Arons insiktsfulla analys av denna grundläggande dimension av människans natur är ett måste att läsa. Hennes balanserade presentation föreslår nya vägar för att göra sensitivitet till en välsignelse, inte ett handikapp.” – Philip G. Zimbardo

”Detta är en upplysande och bekräftande bok, en underbar gåva till oss alla.” – Riane Eisler

Läs utdrag ur boken …

Inbunden, 328 sidor – ISBN 9789198053470 – Utkom maj 2013, språkligt reviderad utgåva februari 2017.

Finns även som mjukband med flikar (danskt band) – ISBN 9789198403855


ELAINE N. ARON, amerikansk psykoterapeut och forskare, är den som myntat begreppet högkänslighet (HSP – The Highly Sensitive Person). Elaine har forskat på högkänslighet i mer än tjugo år och har författat hundratals artiklar och åtskilliga böcker om ämnet. Idag har hon en betydande läsekrets i många länder, och hennes forskningsresultat har publicerats i ett flertal akademiska tidskrifter. Hon driver även en privat psykoterapiverksamhet i San Francisco och leder seminarier för högkänsliga personer runt om i världen. Läs mer om Elaine N. Aron …


 

VAD ÄR HÖGKÄNSLIGHET?

 

Begreppet syftar på ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen. Dessa personer har bland annat ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet vilket gör dem extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. De lägger märke till mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå.  Detta gör att de lätt blir överstimulerade vilket i sin tur kan leda till att de blir överväldigade.

Högkänsliga personer utvärderar eventuella risker innan de företar sig något.  Detta är anledningen till att många av dem framstår som tillbakadragna eller blyga. Men tack vare detta känsliga nervsystem är högkänsliga människor också ofta medkännande, omtänksamma, intuitiva, kreativa och djupsinniga.

Mer om högkänslighet …


 

MER INFORMATION OM HÖGKÄNSLIGHET

 

Sveriges förening för högkänsliga (SFH)  – hspforeningen.se Ideell förening för alla som intresserar sig för högkänslighet. Föreningens vision är bland annat att sprida kunskap om forskning på högkänslighet.

Terapeutiska – terapeutiska.se – Erbjuder psykoterapi med inriktning på högkänslighet. Mottagningen ligger centralt i Stockholm.