Av Robert Lanza och Bob Berman 

”Våra aktuella teorier om den fysiska världen fungerar inte, och kan aldrig fås att fungera, förrän de tar hänsyn till livet och medvetandet.” – ROBERT LANZA

Nya upptäckter inom kvantmekanik och biologi tvingar oss att ifrågasätta den rådande uppfattningen om vårt universums ursprung och struktur. Partiklar beter sig inte som förväntat, utan verkar anpassa sig till en medveten betraktare. Och medvetandet framstår som ett större mysterium än någonsin, trots en utförlig kartläggning av hjärnan.

Biocentrismen erbjuder en förklaringsmodell som placerar liv och medvetande i centrum av universums existens, hellre än att se dem som slumpmässiga företeelser. Enligt denna teori finns ingen fysisk verklighet alls utanför den medvetna betraktaren.

Genom djupgående motiveringar och logiska argument erbjuder Robert Lanza svar på några av den moderna vetenskapens största mysterier, såsom universums uppkomst, observatörens betydelse, medvetandets natur och funktion, och varför fysikens lagar tillsynes är perfekt anpassade för att främja liv. Slutligen berör han den stora frågan: vad är döden?

”Ett helt nytt perspektiv på ett gammalt existentiellt problem.” – E. Donnall Thomas, Nobelpristagare i medicin

Inbunden, 239 sidor – ISBN 9789198053487 – Utkommer juni 2017.


Sagt om boken

“En fantastisk tänkare … Trots att jag har intervjuat några av de mest framstående personerna inom naturvetenskapen tycker jag att dr Robert Lanzas insikter i medvetandets natur är både spännande och originella. Hans teori om biocentrism överensstämmer med de flesta ursprungstraditioners världssyn, enligt vilken medvetandet uppfattar, styr och blir den fysiska världen. Det utgör grunden till vårt varande, där både den subjektiva och den objektiva verkligheten uppstår.” – DEEPAK CHOPRA, bästsäljande författare

”Detta är en djärv bok. I stället för att betrakta livet som en slumpmässig skapelse i universum placerar författarna det i centrum för universums existens och syfte. Boken är både spännande och oroande. Även om de tankegångar som förs fram i Biocentrism kan kännas radikala och verka motsäga vad vi intuitivt tror på räcker det med lite reflektion för att bilden ska bli tydligare och vi ska vara på väg mot ett bättre, mer förnuftigt perspektiv.” – MICHAEL GOOCH, författare till Wingtips with Spurs

”… både intressant och värd att läsa … Att döma av [Lanzas] sätt att presentera sina argument har han en god förståelse för de esoteriska discplinerna … Hans skriver lättsamt, och hans känsla av förundran är lika smittsam som den är trevlig.” – MIDWEST BOOK REVIEW