egia-aron-collage-b600

Om högkänslighet: “Att ha ett känsligt nervsystem är normalt. Det är ett neutralt personlighetsdrag. Antagligen ärvde du det… Vad detta innebär är att du är medveten om det subtila i din omgivning, vilket kan vara en stor fördel i många situationer. Det betyder också att du lätt blir överväldigad när du befinner dig i en överstimulerande omgivning för länge och blir bombarderad av ljud- och synintryck tills du är helt utmattad i ditt nervsystem. Att vara högkänslig har därför både för- och nackdelar. I vår kultur betraktas det dock inte som idealiskt att ha det här personlighetsdraget, och detta faktum har antagligen haft en stor inverkan på dig.” – Elaine N. Aron

egia-ppy-stor-b600

Om narcissism: Relationer med narcissister är komplexa och kan kännas omöjliga att förstå sig på. Bekräftelse och värme växlas med kritik och kyla. En narcissist säger en sak men gör en annan och det som gällde igår gäller inte nödvändigtvis idag. Det är förvirrande, och i relationen tassar man ständigt på tå för att inte väcka den lättkränkta personens vrede.

egia-LU-stor-b600

Om medvetandets mysterium: ”Det finns ingenting “där ute”, bortom den verklighet som sinnet skapar. Eller, om det gjorde det, skulle det vara ytterligt mystiskt och oupplevt, och absolut inte den värld av bilar och träd som vi ser. Allt vi vet, och kan veta, finns i vårt eget sinne och den information som hjärnan bearbetar. Om detta känns omöjligt att acceptera, kom då ihåg att om det fanns något förstadium till färgerna, ljuset och 3D-djupet i den värld vi ser, så skulle det bara vara tomma, magnetiska och elektriska fält, eftersom det är vad ljus i själva verket är.” – Robert Lanza

Se alla ämnen och böcker