Att vara högkänslig kan vara utmanande, särskilt för högkänsliga män som bär på en bild av sig själva som ”för mjuka”, ”för emotionella” eller ”inte manliga nog”. I boken “Den högkänslige mannen” hävdar psykoterapeuten Tom Falkenstein att vi idag mer än någonsin behöver känsliga män som kan visa vägen till en friare mansroll. Han erbjuder praktiska råd och strategier för hur män kan lära sig att acceptera sin högkänslighet och använda den som en resurs.

HÖMA-ny-webbsidan

NYHET, OKTOBER 2018: Det här är den första psykologiska guiden som specifikt riktar sig till högkänsliga män och de unika utmaningar de har. Boken börjar med att sammanfatta aktuell forskning om högkänslighet, sedan tar den upp ämnen som manlig identitet och skillnaden mellan högkänslighet och olika psykologiska problem. Bokens andra del är en praktisk vägledning i hur man kan hantera sin högkänslighet som man. Där beskrivs strategier och tekniker som kan vara till hjälp vid överstimulering, känslomässig intensitet och låg självkänsla. Denna del innehåller också intervjuer med högkänsliga män som lever ett bra liv och som har lärt sig att se fördelarna med sin högkänslighet (flera av männen är svenska). Boken avslutas med ett samtal med dr Elaine N. Aron.


TOM FALKENSTEIN

är psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Han bor i Berlin där han driver European Centre for High Sensitivity.

 


 

Kan man forska på reinkarnation?

Tron på att människan överlever döden och återkommer i en ny fysisk skepnad är några av människans äldsta trosföreställningar och återfinns i alla världsdelar. Men är denna föreställning möjlig att utforska och testa?
barns-minnen-webbsidan

NYHET, JUNI 2018: Sedan mer än femtio år har flera kompetenta forskare utförligt studerat hundratals fall med barn som säger sig minnas tidigare liv. Så snart dessa 2–3-åriga barn börjar tala, berättar de spontant att de har levt ett tidigare liv och lämnar ofta detaljerade uppgifter om avlidna personer som inte sällan levt på en annan ort och som deras föräldrar inte känner. I boken Barns minnen från tidigare liv: forskning i livets gränsland presenteras ett stort antal vetenskapligt utforskade fallstudier. Författaren och psykologen Göran B. Johannesson redovisar både styrkor och svagheter i bevisningen och lämnar över till läsaren att bilda sig en egen uppfattning.

 


 

Nära berättelser om högkänslighet

I nya boken Född sensitiv varvar prinsessan Märtha Louise och Elisabeth Nordeng sina personliga och nära berättelser om livet som högkänslig med forskningsbaserad kunskap om ämnet.

3197 cover 2 bredde NY arm-580X315

NYHET, NOVEMBER 2017: Vi får följa författarna genom barndom, ungdom och vuxen ålder och ta del av deras glädje, sorger och öppenhjärtiga reflektioner. I slutet av boken finns övningar för en bättre vardag och ett rikare liv som högkänslig.


PRINSESSAN MÄRTHA LOUISE & ELISABETH NORDENG

Prinsessan Märtha Louise föddes till en offentlig roll, vilket hon upplevt som både utmanande och utvecklande. Hon är utbildad fysioterapeut och rosenterapeut.

Elisabeth Nordeng är utbildad skeppsmekaniker, men ägnar sig idag helt åt att arrangera kurser och föreläsningar inom personlig utveckling tillsammans med prinsessan Märtha Louise.

 


 

En situation som vi kallar universum

I sin andra bok Ett levande universum fördjupar Robert Lanza resonemangen kring de stora existentiella frågorna, med utgångspunkt i den naturvetenskapliga forskningen.

ett-levande-universum_webbsidan

NYHET, OKTOBER 2017: – Vi är medvetna, och vi befinner oss i en situation som vi kallar universum, säger forskaren Robert Lanza. – Rum och tid är bara sinnets verktyg för att förstå verkligheten … I den här boken får vi följa med på en omvälvande resa genom forskning och filosofi där vi möter nya tankar som vänder upp ner på våra föreställningar om tid, rum, medvetande, liv och död.


ROBERT LANZA

har utforskat naturvetenskapen i över fyrtio år, och han anses som en av världens främsta forskare. Han är för närvarande vetenskaplig chef vid Advanced Cell Technology och biträdande professor vid Wake Forest University School of Medicine. Lanza har tillsammans med Bob Berman, den mest lästa astronomen i världen, tagit fram biocentrismen – en revolutionerande ny bild av universum.

 


 

Om högkänslighet i relationer

Elaine Arons fjärde bok på svenska handlar om hur högkänslighet kommer till uttryck i en kärleksrelation. Forskningen visar att högkänsliga lätt blir uttråkade i relationer om de inte stimuleras på en djup, inre nivå. Hur kombinera denna både starka och sköra egenskap med ett lyckligt partnerskap?

hspinlove_webbsidan
NYHET, SEPTEMBER 2016: En tendens att bearbeta intryck djupt och noggrant medför ofta ett stort behov av ensamtid för att förhindra att bli överväldigad – och en särskild uppmärksamhet på subtila detaljer kan medföra att man kommunicerar på ett lite underfundigt sätt. Genom ökad förståelse för sitt eller sin partners personlighetsdrag kan man undvika de vanliga fallgroparna och hitta ett bättre sätt att leva och älska.


ELAINE N. ARON

är amerikansk forskare och psykoterapeut. Hennes studier om högkänslighet eller “sensory processing sensitivity” som är den vetenskapliga termen, har fått stor uppmärksamhet i många länder. Hennes man Arthur Aron är en av världens främsta forskare inom relationspsykologi. Han har speciellt uppmärksammats för sina “36 frågor som främjar intimitet”. Boken Den högkänsliga människan & kärleken är till stor del ett resultat av parets gemensamma forskning.