Egia förlag har gett ut ett antal boktitlar på svenska inom livsåskådning, psykologi och personlig utveckling. Syftet har varit att bidra till en förening av intuition och vetenskap, och ge nya, spännande och goda tankar en värdig inpackning.

Förlaget har särskilt velat främja författare som uttrycker visdom, djup och öppenhet i kombination med kritiskt tänkande.

Sedan sommaren 2021 är utgivningen pausad på obestämd tid. Inga nya manus tas emot för närvarande.