Text: Ane Frostad

Den här boken har jag skrivit för oss alla, säger psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron. Ingen är förskonad från att uppleva nederlag ibland och det kommer i vissa fall att leda till att vi nedvärderar oss själva. Några nedvärderar sig ibland, andra gör det nästan hela tiden. 

Vår benägenhet att jämföra oss med andra och värdera vår position i förhållande till dem, kallar Elaine Aron för "rankning".

Vår benägenhet att jämföra oss med andra och värdera vår position i förhållande till dem, kallar Elaine Aron för “rankning”. I vissa situationer är det ett nödvändigt beteende.

 

Boken I mötet mellan kärlek och makt tog tio år att skriva och är resultatet av mängder av terapisessioner med klienter och dessutom en stor mängd studier. Vid sin sida har Elaine haft maken Arthur Aron, även han psykolog och forskare. Tillsammans är de pionjärer inom studier om relationer, kärlek och förälskelse, utöver deras banbrytande forskning på högkänslighet som Elaine Aron skrivit flera böcker om.

I boken berätti-mötet-mellan-kärlek-och-makt_egia-förlag_webbar Elaine Aron att vi alla har en benägenhet att jämföra oss med andra och värdera vår position i förhållande till dem. Det är en del av vår djuriska natur – ja, för vi är ju djur, säger hon. Beteendet att ta reda på vår status i flocken kallar hon för ”rankning”.

Den mänskliga sidan av oss vill gärna bort från detta beteende, den delen vill älska villkorslöst, knyta band till andra och må bra, vilket Elaine Aron kallar för ”länkning”. I boken delar hon med sig av många tips om hur vi kan länka mer i våra liv – det är det de flesta av oss behöver. Men att förneka vårt behov av rankning leder oss ingenvart, säger hon.

– Även om rankning är källan till vår självnedvärdering är den bästa lösningen faktiskt att ha balans mellan rankning och länkning. När du väl blir mer medveten om hur du upplever rankning och länkning med andra och ser de djupare, ofta omedvetna och instinktiva anledningarna till att du nedvärderar dig själv kan du ofta och ganska enkelt undvika att fastna i ditt ”nedvärderade jag”.

Det ”nedvärderade jaget” är ett begrepp som återkommer ofta i boken. Elaine Aron definierar det som ”den del av oss som utvecklas utifrån tendensen att undvika nederlag. Ju fler nederlag vi haft, desto mer vaksam är den här delen av oss. Då ser vi rankning även där det inte finns någon, och vi rankar oss själva så lågt att vi inte ens ställer upp i tävlingen.”

Trots att rankning är en nödvändig del av livet så är problemet för de flesta av oss att vi rankar för mycket och länkar för lite. Om vi blir bättre på att länka kommer rankningen att avta. För dessa två beteenden kan inte vara lika starka samtidigt. När det ena av dem växer fram får det andra träda tillbaka.

Länkning är lika naturligt och medfött som rankning. Och att länka mer är att älska mer, säger Elaine Aron.

Den mänskliga sidan av oss vill älska villkorslöst, knyta band till andra och må bra, vilket Elaine Aron kallar för ”länkning”.

Den mänskliga sidan av oss vill älska villkorslöst, knyta band till andra och må bra, vilket Elaine Aron kallar för ”länkning”. Det flesta behöver länka mer i sitt liv.

 

– Kärlek är en extra stark form av länkning. Och människor, kanske mer än någon annan art, älskar varandra en förvånande stor del av tiden. Men varför bör vi då uppnå balans mellan dessa två sidor inom oss? Varför inte eftersträva att bara känna kärlek, alltid, och aldrig ranka oss själva eller andra? Elaine förklarar att vi i vår värld är helt beroende av att ibland behöva konkurrera, sätta sunda gränser och exempelvis ta reda på om vi kan mer eller mindre än andra i olika situationer. I vissa situationer har vi mindre makt, i andra har vi mer makt, och detta kan vi lära oss att behärska utan problem.

Problemen uppstår när vi ser rankning överallt eller försöker låtsas om att den inte finns, till exempel genom olika försvarsstrategier. Vi kan övertyga oss själva om att vi står över konkurrens, att vi inte bryr oss om att förlora. Vi kan även projicera våra egna uppgivna reaktioner på andra eller försöka kompensera vår maktlöshet genom att skryta om eller överdriva våra prestationer. Eller så undviker vi att leva helt och hållet, så att nederlag blir en omöjlighet. Kort sagt: vi är beredda att göra väldigt mycket för att undvika att känna oss besegrade.

Hur är det med människor som ständigt rankar sig själva högt? Mår inte de prima?

– Om rankningen bidrar för mycket till vår känsla av egenvärde kan den lätt förvandlas till depression och skam när vi förr eller senare misslyckas med någonting. Faktum är att skamkänslan är extra stark när den följer på känslan av stolthet. Dessutom har forskningen visat att vi är mindre empatiska när vi känner stolthet. Den skam som väcks i nederlaget är vårt arv från djurriket och i ljuset av vår mänskliga längtan efter enhet och kärlek kan den bli outhärdlig. Men det är vår missriktade rankning som skapar smärtan. Så hur tar vi oss ur detta?

– Vi kontrollerar faktiskt medfödda beteenden hela tiden, så det är inte alls omöjligt att lära sig att kontrollera även detta. När jag utövar psykoterapi kan jag börja med att hjälpa klienterna till insikt i en viss fråga, och när de inser att det handlar om att välja kan de efter hand börja välja på ett nytt sätt.

– En del bär dock på upplevelser eller trauman som ger extra näring åt deras självnedvärdering. För att hjälpa dem krävs det metoder som man normalt antar bara fungerar i djupare, samt ofta långdragen och dyr, psykoterapi. Det är detta jag vill råda bot på med den här boken.

Boken innehåller starka och genomtänkta övningar för det omedvetna förutom konsten att länka bättre, både med sig själv och med andra. Den är inte bara en bok, berättar Elaine Aron, utan ett stort projekt som påverkar hela livet och som kräver både tålamod och tid, trots att många som läst den rapporterar om mycket snabba och genomgripande förändringar.

– När vi läker såren efter att ständigt ha rankat och nedvärderat oss själva, förbättras våra nära relationer oerhört, och genom dem kan vi fortsätta att läka ännu bättre.


 

Mer om boken:
I mötet mellan kärlek och makt