SEPTEMBER 2018

DEN HÖGKÄNSLIGA MANNEN
Lär dig att använda din sensitivitet som en styrka
Av: Tom Falkenstein

 

Att vara högkänslig kan vara utmanande, särskilt för högkänsliga män som ofta får möta könsstereotyper som antyder att de är ”för mjuka”, ”för emotionella” eller ”inte manliga nog”. I den här banbrytande boken hävdar psykoterapeuten Tom Falkenstein att vi idag mer än någonsin behöver känsliga män som erbjuder ett nödvändigt motgift mot ”giftig maskulinitet”. Han erbjuder praktiska råd och strategier för hur män kan lära sig att acceptera sin högkänslighet och använda den som en resurs.

Det här är den första psykologiska guiden som specifikt riktar sig till högkänsliga män och de unika utmaningar de står inför. Boken börjar med att sammanfatta den mest aktuella forskningen om högkänslighet, sedan tar den upp ämnen som manlig identitet och skillnaden mellan högkänslighet och olika psykologiska problem.

Bokens andra del är en praktisk vägledning för att hantera högkänslighet som man. Där beskrivs strategier och tekniker för att övervinna utmaningar som överstimulering, känslomässig intensitet och låg självkänsla. Boken innehåller också intervjuer med män som har lärt sig att leva bra med sin högkänslighet (flera av männen är svenska) och ett samtal med dr Elaine N. Aron.

Tom Falkenstein är psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Han bor i Berlin där han driver European Center for High Sensitivity.

INBUNDEN 230 SIDOR, ISBN: 978-91-984038-3-1 UTKOMMER 27 SEPTEMBER 2018