Reinkarnation:

Barns minnen från tidigare liv

Medvetande:

Biocentrism

Ett levande universum