Av Tom Falkenstein

den-högkänsliga-mannen-egia-förlag-FRAMSIDA-3D-RGBHögkänsliga människor bearbetar intryck djupare och mer noggrant än andra. De är mer emotionellt mottagliga och påverkas mer av alla upplevelser – på gott och ont. Att vara högkänslig kan vara utmanande, särskilt för högkänsliga män som bär på en bild av sig själva som ”för mjuka”, ”för emotionella” eller ”inte manliga nog”. I den här banbrytande boken hävdar psykoterapeuten Tom Falkenstein att vi idag mer än någonsin behöver känsliga män som kan visa vägen till en friare mansroll. Han erbjuder praktiska råd och strategier för hur män kan lära sig att acceptera sin högkänslighet och använda den som en resurs.

Det här är den första psykologiska guiden som specifikt riktar sig till högkänsliga män och de unika utmaningar de har. Boken börjar med att sammanfatta aktuell forskning om högkänslighet, sedan tar den upp ämnen som manlig identitet och skillnaden mellan högkänslighet och olika psykologiska problem.

Bokens andra del är en praktisk vägledning i hur man kan hantera sin högkänslighet som man. Där beskrivs strategier och tekniker som kan vara till hjälp vid överstimulering, känslomässig intensitet och låg självkänsla. Denna del innehåller också intervjuer med högkänsliga män som lever ett bra liv och som har lärt sig att se fördelarna med sin högkänslighet (flera av männen är svenska). Boken avslutas med ett samtal med dr Elaine N. Aron.

”Allt det du upplever bearbetar du och det lämnar kvar djupa spår i dig i form av tankar, känslor, intryck, fysiska förnimmelser, minnen och fantasier. Mer än hos människor som reagerar mindre känsligt på sin omgivning. Som om kroppen och anden vore den resonanslåda som redan en mycket tyst ton får att genljuda, där andra inte ens skulle höra tonen eller inte skulle vibrera lika länge. Ibland är det behagligt eftersom det berikar livet och gör det vitalt och omväxlande. Ibland är det tröttsamt och ansträngande därför att man gärna vill förnimma, iaktta, fundera och känna mindre. När det upplevda bearbetas djupare så gäller det alla positiva och negativa erfarenheter du får i livet.” – Tom Falkenstein

Inbunden, 262 sidor – ISBN 9789198403831 – Utkom 27 september, 2018 – Finns hos internetbokhandlare (t. ex. Adlibris, Bokus, Paneter) och hos välsorterade fysiska bokhandlare


Recension

ELIN LUNDBERG, PSYKOTERAPEUT: Det här är nog den bästa boken jag läst om högkänslighet (HSP)! Jag kan vara lite partisk får jag erkänna, eftersom det också mig veterligen är den första boken som är skriven av en kognitiv beteendeterapeut och inte av en psykoterapeut inom den gängse, psykodynamiska skolan (jag är KBT:are). Så jag känner igen mig i det enkla, det raka, det förklarande. Dessutom använder Falkenstein schematerapi som förklaringsmodell, och han gör det så snyggt: den högkänslige delen inom oss, som vi måste respektera och ta hand om. Lyssna till men inte lyda. I mitt arbete med schematerapi gav det verkligen en ny dimension, och jag tror läsaren av boken kommer att uppleva det samma. Läs hela recensionen


Från bokens inledning

… Jag upptäckte att skillnaden mellan vad känsliga män är och det de tror att de måste vara ledde till stort psykiskt lidande hos dem. Ofta kände de skam eller hade mindervärdighetskänslor på grund av sin känsliga läggning, som de haft sedan barndomen, och de upplevde sin känslighet som ”omanlig”, ”feminin” eller ”oattraktiv”. Många hade länge försökt förneka sin känslighet eller dölja den för andra – oftast förgäves. Övertygelsen att känslighet och manlighet uteslöt varandra tycktes sitta djupt.

Under sessioner hörde jag gång på gång manliga klienter säga att de ville vara ”tuffare”, fysiskt och psykiskt tåligare och lära sig att vara mer extroverta. Som regel hoppades de att de då skulle känna sig mer manliga, bli mer framgångsrika och ha större förmåga att få igenom saker i arbetslivet eller vara mer attraktiva för potentiella partner. Ibland hoppades de här männen också att det skulle uppstå färre konflikter med deras egen far eller andra män. Det tycktes alltså handla om att de mer ville motsvara bilden av den ”typiske mannen”.

Då hade jag ännu inte hört talas om begreppet högkänslighet som medfött personlighetsdrag och visste inget om psykologen Elaine Aron och hennes kollegers omfattande forskningsresultat kring ”Highly Sensitive Person (HSP)“ eller på svenska högkänsliga personer. Elaine Aron hade forskat i ämnet sedan början av 1990- talet och tog sig därmed an tanken på vissa människors ”medfödda känslighet”, som beskrivits redan 1913 av den schweiziske psykiatern och grundaren av djuppsykologin C.G. Jung.

… Jag började fördjupa mig i ämnet känslighet. Då stötte jag på begreppet högkänslighet eller ”Sensory Processing Sensitivity”, som det kallas inom forskningen. Jag kände att jag stött på ett närmast banbrytande psykologiskt koncept som skulle komma att påverka mitt fortsatta arbete som psykoterapeut på ett avgörande sätt. Tanken att människor från födseln reagerar olika känsligt på sin omvärld tycktes förklara så mycket av det jag varje dag kunde observera på min mottagning. De senaste åren har jag därför gjort en djupdykning i frågan om högkänslighet. Det ledde till regelbunden kontakt med Elaine Aron, som lärt mig mycket om forskningsbakgrunden och det terapeutiska arbetet med högkänsliga klienter.

När jag ägnade mig åt högkänslighet slog det mig att jag knappt kunde hitta några böcker som beskrev de särskilda utmaningarna för högkänsliga män ur psykoterapeutiskt och manligt perspektiv. De flesta böcker om högkänslighet har skrivits av kvinnor och tycktes i första hand vända sig till kvinnliga läsare. Samtidigt upplevde jag att de högkänsliga männens lidande var mycket stort, vilket framgick i den terapi och rådgivning jag bedrev. I många självhjälpsböcker framhålls visserligen helt kort de svårigheter som känsliga män upplever på grund av mansbilden i västerlandet, men en bok med djupgående hantering av högkänslig manlighet – som skulle kunna ta bort detta tabu – fanns inte. Den saken ville jag ändra på. Läs mer ur boken


Om författaren

TFalkenstein_111217-30-FORPRINT_BW-justeradTom Falkenstein, född 1979, är psykolog och psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi.

Efter psykologistudier i England utbildade han sig till psykoterapeut vid Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) i Berlin och blev klar 2011. Därefter flyttade han till London där han i flera år arbetade som psykoterapeut på ett allmänpsykiatriskt privat sjukhus. Under denna tid utvecklade han ett särskilt intresse för högkänslighet och terapeutiskt arbete med högkänsliga personer (HSP). Han har bland annat vidareutbildat sig hos Elaine Aron.

Numera har han en egen mottagning i Tyskland och grundade 2015 dessutom ett europeiskt centrum för högkänslighet. Centrumet har sitt säte i Berlin och erbjuder psykologisk rådgivning för högkänsliga människor, både på tyska och på engelska.