FÖDD SENSITIV: våra berättelser (utk. november)

Av PRINSESSAN MÄRTHA LOUISE & ELISABETH NORDENG

Prinsessan Märtha Louise av Norge och Elisabeth Nordeng delar här med sig av sina personliga berättelser om livet som högkänslig och hur detta personlighetsdrag har kommit att bli en styrka i deras liv. Det handlar om den särskilda sinnesförnimmelsen som barn, skörheten som ungdom och känsligheten som vuxen och förälder. Genom möten med andra högkänsliga kvinnor och män, forskare och andra som är insatta i ämnet, ger författarna en ny bild av hur ”känslomänniskor” upplever världen och hur de kan lära sig att hitta sin plats i den.

 

ETT LEVANDE UNIVERSUM: den biocentriska teorin på djupet: medvetande och livets ursprung (utk. oktober)

Av ROBERT LANZA (och BOB BERMAN)

Robert Lanza har utsetts av Time till ”en av världens hundra mest inflytelserika personer” och av Fortune till ”en av världens femtio främsta tänkare”. I Ett levande universum fördjupar han resonemangen kring tid och rum som sinnets verktyg för livsupplevelse. Han menar att vetenskapen visar att medvetandet aldrig kan utplånas och att döden således är en illusion.